Hällristning L1967:8085 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällrsitning, 1,1x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 böjd linje, 1 U-formad figur och 2 skålgropar. Skeppet är 44 cml, dubbellinjetyp utan bemanning. Den böjda linjen är 20 cm l. U-formade figuren är 14 cm diam, omger en av skålgroparna. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på Nö-sluttande häll på åkerholme. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N delen av åkerholme. 3,25 m NÖ om åkerholmens högsta punkt. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.432082
Longitud: 11.416685
Lämnings-ID: L1967:8085
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 946:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8085