Hällristning L1967:8083 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x0,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 1 böjd linje, 4 linjer och 9 skålgropar. Skeppen är 23-33 cm l, dubbellinjetyp med bamanningsstreck, varav ett med djurhuvudstäv. Den böjda linjen är 24 cm l, de övriga linjerna 5-9 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på plan SSÖ-sluttande häll. 2 m Ö om hällristningen är en modern ristning med namnet ÅKE. 3,5 m NNÖ om hällristningen är moderna ristningar: GÖRAN; AI; ID; 1959 , 191? och INFD med en ram runt. Ca 1 m Ö hällristningen är fler grunda moderna ristningar. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark (lövskog och buskage)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S om uthus SV-hörn. 15 m SÖ om ladugårds NÖ-hörn. 25 m NNV om en punkt där infartsväg möter landsväg. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.423074
Longitud: 11.389791
Lämnings-ID: L1967:8083
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 922:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8083