Hällristning L1967:8076 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x1,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 skepp, 2 människofigurer, 1 ormfigur och 8 skålgropar. Skeppen är 23-95 cm l. 6 av dessa är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. 1 är helt uthugget med bemanningsstreck och 1 är av dubbellinjetyp med spantstreck. Människofigurerna är 23-29 cm l, med helt uthuggen kropp. 1 människofigur står i ett skepp. Ormfiguren är 69 cm l och har horn. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5 cm dj. Inom ristningsytan finns även sentida ristningar i form av bokstäver: RT och A. belägen på SSV-sluttande hällavsats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NNÖ om ladugårdshörn (NV) och omedelbart S om mur. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.466671
Longitud: 11.346417
Lämnings-ID: L1967:8076
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 850:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8076