Hällristning L1967:8057 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,2 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 djurfigur?, 1 cirkelfigur, 3 huggna ytor och 22 skålgropar. Skeppen är 32-52 cm l, ett med uthugget skrov och med bemanningsstreck; ett av dubbellinjetyp med spantstreck (stegliknande). Djurfiguren (?) är 20 cm l, ofyllbordad. Cirkelfiguren är 10 cm diam, huggen runt en skålgrop. De huggna ytorna är 4-7 cm l. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,1-0,6 cm dj, varav en av de större har ett krökt "skaft" och en annan med cirkelfiguren runt om. Hela hällen täckt av ett upp till 30 cm tjockt jordlager. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark (buskage). "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S om stengärdesgård (Ö-V). 5 m NÖ om flyttblock (2x1,5x1 m). 3 m Ö om kraftledningsstolpe. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.42334
Longitud: 11.387583
Lämnings-ID: L1967:8057
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 923:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8057