Hällristning L1967:8052 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x0,7 m (Ö-V), bestående av 4 skepp och 2 fragment. Skeppen är 44-97 cm l, enkellinjetyp, varav 2 med bemanning. 1 skepp har djurhuvudstäv och 1 har grenklykestäv. 2 av skeppen belägna i sprängkant och delvis bortsprängda. Fragmenten är 5-13 cm l, varav 1 "inuti" ett skepp. Belägen på flat häll. (RAÄ dnr 326-4305-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,6x0,7 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 61-90 cm l och av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. En del av det längre skeppet är bortsprängt. belägen på V-delen av lössprängt block."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (lövskog och buskage)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ om körväg, på en punkt 44 m NV om vägkorsning. På flat hällyta på lossprängt block (ca 3 m l och 2,5 m h)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.447353
Longitud: 11.323671
Lämnings-ID: L1967:8052
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 855:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8052