Hällristning L1967:7607 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,75x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 "solskiva" och 1 uthuggen skiva. Skeppet är 74 cm l, uthugget skrov med bemmanning och 1 "solskiva" på stativ, 22 cm diam, helt uthugget. Mellan förstäv och snabel på skeppet är 1 skiva, 5,5 cm diam, helt uthuggen. Belägen på svagt NÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark (buskage). "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om infartsväg. På NÖ delen av åkerholme. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43175
Longitud: 11.415125
Lämnings-ID: L1967:7607
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 945:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7607