Hällristning L1967:7580 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 15 skepp, 6 antropomorfa figurer, 1 uthuggen yta, 18 fragment och 9 skålgropar. Skeppen är 26-225 cm l, 10 av enkellinjetyp, varav 4 med bemanning, av dessa 1 med antropomorf bemanning; 4 av dubbellinjetyp, varav 3 med bemanning, av dessa dessa 1 med antropomorf bemanning; 1 skepp med delvis 3-linjer; 1 helt uthugget, delvis fragmentariskt, med bemanning; 3 skepp har ögleformad stäv. De antropomorfa figurerna är 14-25 cm l, samtliga har "knopphuvuden", med rektangulär kropp, 1 med tydlig "hals2. den uthuggna ytan är 30x8 cm. Fragmenten är 6-52 cm l, av olika form. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-1cm dj. Belägen på brant sluttande häll, i mitten av hällen är ett flackare parti där det djupaste skeppet är inhugget. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog). "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NNV om grusväg. Ca 30 m NNÖ om spetsigt åkerhörn. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.482041
Longitud: 11.42123
Lämnings-ID: L1967:7580
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 928:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7580