Hällristning L1967:7577 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,3x2,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 9 skepp, 10 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 hjulfigur, 5 oregelbundna figurer, 6 linjer och 17 skålgropar. Skeppen är 30-90 cm l, varav 4 av enkellinjetyp, 2 av dubbellinjetyp och 3 med helt uthuggna skrov, 4 med bemanning, 6 med djurhuvudstäv. 2 av skeppen har 7 resp. 3 större människofigurer som bemanning. 1 skepp har 1 T-likande föremål ombord. 1 skepp har 2 lurar och 1 hjortliknande figur ombord. Människofigurerna är 11-28 cm l, med helt uthuggna kropar, är ombord å 2 skepp. 5 har hornhjälm, 6 har svard och 2 har fallos. Djurfigurerna är 37-39 cm l, troligen hästar, stående med mularna mot varandra, båda med fallos, 4 ben och "tömmar" från örat. Mycket djupt huggna och märklig draganordning. Hjulfiguren är 30 cm diam, med mittpunkt där 4 små ekrar strålar samman. 10 ekrar med oregelbunden form- De oregelbundna figurerna betår av: 1 meanderform, 27x20 cm; 1 människoliknande figur, 44x8 cm, huggen över 2 skepp (kan vara sentida); 1 lyrlikande figur, 11x9 cm; 1 S-formad figur, 5 cm l; och 1 ögla, 8 cm l. Linjerna är 5-19 cm l. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17,5 m SÖ om boningshusets Ö hörn. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.481498
Longitud: 11.416105
Lämnings-ID: L1967:7577
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 926:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7577