Hällristning L1967:7566 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,45x0,40 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 linje och 1 oval. Skeppet är 36 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Linjen är 16 cm l. Ovalen är 6x3 cm. Belägen på mycket svagt SSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I gammal körväg, 15-20 m ÖNÖ om åkerkant. För tillfället ligger en ca 3 m h h jordhög mellan åker och ristning. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.458937
Longitud: 11.374503
Lämnings-ID: L1967:7566
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 962:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7566