Hällristning L1967:7508 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,1x2,7 m (N-S), bestående av 17 skepp, 2 fragment och 12 skålgropar. Skeppen är 14-231 cm l, 6 av enkellinjetyp, varav 4 med spantstreck; 11 av dubbellinjetyp, varav 4 med spantstreck. Fragmenten är 10-51 cm. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 5 skålgropar bildar en rad och 1 är belägen i en spricka. (Raä dnr 321-3948-2005) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V om åkerhörn vid gräns."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.471525
Longitud: 11.363481
Lämnings-ID: L1967:7508
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 867:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7508