Hällristning L1967:7472 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 3 djurfigurer, 1 obestämbar figur, 6 fragmant och 7 skålgropar. Skeppsfigurena är 27-89 cm l, 1 är enkellinjetyp, 2 är helt uthuggna med bemanningsstreck, varav 1 med lurblåsare. Människofiguren är 19 cm l, voltigörliknande med stor hand. Djurfigurerna är 12-18 cm l. Ett djur har 2 ben och är av strecktyp. 2 djur är helt uthuggna och har 2 ben. Den obetsämbara figuren är 15x5 cm. Fragmenten är 6-55 cm l. Skålgroparbna är 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. Voltigöören (?) är ovanför skeppsfigur. Belägen på söndersprängd SÖ-sluttande häll. Äldre beskrivning: Hällristning, 2,2x0,75 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 svårtydlig figur (människofigur med vingar?), 1 liten djurfigur, 2 linjer samt 3 skålgropar. Skeppen är 26-85 cm l, svårtydliga figuren 21 cm diam, djurfiguren 12 cm l, linjerna 22-39 cm l och skålgroparna 2,5-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Skeppet med "människofiguren är djupt huggna, medan de övriga är grunda."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant mot SÖ sluttande berghäll delvis täckt av jord. Skogsmark (tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid stentäckt 16 m NNV räknat från en punkt där markväg upphör och övergår till gångstig."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.448312
Longitud: 11.319817
Lämnings-ID: L1967:7472
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 114:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7472