Hällristning L1967:7386 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7 x 0,4 m (N-S) bestående av 2 skepp och 1 obestämbar figur. Skeppen är 55 och 95 cm långa, enkellinjiga med uppsvängda stävar. Båda har dubbla förstäv och det större med spiralupprullad akterstäv samt 10 bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 30 cm lång. Belägen på inåtlutande 1,5 m h bergvägg under 2-3 m br överhäng, ca 5 m uppåt på bergvägg. ATA Dnr 321-3948-2005; Anmälan i samband med dokumentation och specialinventering Broström/Ihrestam, "Stiftelsen" 2000. Hällristning, 1,7 x 0,7 m (NNÖ-SSV) bestående av 3 skeppsfigurer och 2 obestämbara figurer, fragment. Skeppsfigurerna är 26-93 cm långa och av enkellinjig typ, varav en med bemanningsstreck. Fragmenten är 8-11 cm långa. På hällen finns också ett sentida inhugget "S" . Belägen på inåtlutande klippvägg under överhäng."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbrant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m V om mindre uthus."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456919
Longitud: 11.391378
Lämnings-ID: L1967:7386
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 413:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7386