Hällristning L1967:7364 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2,4 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 4 människofigurer, 1 S-formad figur, 1 uthuggen yta, 9 fragment och 17 skålgropar. Skeppen är 20-82 cm l, 5 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck, därav 1 skepp med 3 människofigurer; 1 skepp av dubbellinjetyp. Människofigurerna är 9-21 cm l, 3 av dem har helt uthuggen kropp och står i ett skepp; 1 är konturhuggen med skålgropshuvud. Ringfigurerna består av 1 ringkors, 26 cm diam och 3 enkla ringar, 7-15 cm diam, varav 2 med skålgrop i mitten. Den S-formade figuren är 16 cm l och placerad i ringkorset. Den huggna ytan är 7x4 cm. Fragmenten är 7-23 cm l. Skålgroparna är 2-11 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. (Raä dnr: 321-3948-2005) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SV-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456015
Longitud: 11.400632
Lämnings-ID: L1967:7364
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 433:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7364