Hällristning L1967:7363 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällrsitning, 1,7x1,65 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 1 djurfigur, 1 trädfigur, 2 ofullständiga figurer och 1 skålgrop. Skeppen är 37-85 cm l, enkellinjiga med uppsvängda stävar och i 2 fall förlängd köllinje. Djurfiguren är 26 cm l, fyrbent med bakåtsvängt horn. Trädfiguren är 34 cm l, gran? De ofullständiga figurerna är 5-10 cm l. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Delvis översilad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttande berghäll i större bergsområde. Skogsmark och hällmark."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454634
Longitud: 11.396434
Lämnings-ID: L1967:7363
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 432:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7363