Hällristning L1967:7359 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur och 5 fågelfigurer. Skeppet är 24 cm l och enkellinjigt med uppsvängda stävar. Djurfiguren är 21 cm l, fyrbent med nedhängande svans. Fågelfigurerna är 10-17 cm l, tvåbenta med uppstårnde stjärt. 1 har en tydlig huvudplym och en tudelad stjärt. 1 har fyrkantig bröstkorg och antydan till plym. Imålad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttane berghäll intill moränmark. Åkerkant. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m V om åkerkant och 3 m Ö om stengärdesgård. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456857
Longitud: 11.337403
Lämnings-ID: L1967:7359
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 421:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7359