Hällristning L1967:7342 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 1 avlång fördjupning, 1 ränna och 34 skålgropar. Skeppen är 38 och 57 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Den avlånga fördjupningen är 19x5 cm och 1,5 cm dj. Skålgroparna är 2-11 cm diam och 0,5-3,5 cm dj. Från 1 skålgrop utgår en böjd ränna, 10 cm l. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på Ö-sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m SSÖ om Raä nr 427:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.474482
Longitud: 11.363287
Lämnings-ID: L1967:7342
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 427:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7342