Hällristning L1967:7331 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,9 m (N-S), bestående av 1 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 59 cm långt och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 20-26 cm långa. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm djup. Belägen på S-sluttande häll vid sprängkant. (RAÄ dnr 321-4693-2003)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande bergäll. Skogsmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V om åkerkant och 10 m NNÖ om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450112
Longitud: 11.366975
Lämnings-ID: L1967:7331
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 446:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7331