Hällristning L1967:7160 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x0,8 m (Ö-V), bestående av 3 djur, 1 obestämbar figur, 3 fragment och 25 skålgropar. Djuren är 34-41 cm l, av strecktyp, fyrbenta och med horn. Den obestämbara figuren är 31x18 cm och består av ett par "tjurhorn" på en linje avslutad med en skålgrop. Fragmenten är 8-14 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr 321-4692-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på V-sluttande häll. Skogskant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N om åkerkant. 15 m Ö om mur."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.47356
Longitud: 11.36013
Lämnings-ID: L1967:7160
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 407:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7160