Hällristning L1967:7159 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1,9 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 9 människor, 3 fragment, 1 ränna och 20 skålgropar. Skeppen är 15-92 cm l, 4 av enkellingetyp med bemanningsstreck, 1 av dubbellinjetyp med spantstreck. Människorna är 6-39 cm l, 1 av strecktyp med fallos; 8 helt uthuggna, varav 2 med fallos, en med hand (adoran) och 2 som bildar ett bröllopspar? Fragmenten är 8-11 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ränna, 6 cm l, utgår från en skålgrop. (Raä dnr 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NV-sluttande häll. Skogsmark (hygge)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m VSV om Raä nr 97:1. Intill stenblock."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478927
Longitud: 11.357285
Lämnings-ID: L1967:7159
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 381:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7159