Hällristning L1967:7146 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1,3 m (N-S), bestående av 4 människor, 2 fragment, 1 ränna och 17 skålgropar. Människorna är 18-31 cm l, 1av strecktyp; 3 helt uthuggna, varav 1 med stor hand och 1 bågskytt, med en 15 cm l pilbåge. Fragmenten är 4-10 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ränna, 5 cm l, utgår från en skålgrop. (Raä dnr 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NV-sluttande hällavsats. Skogsmark (hygge)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m SSV om Raä nr 381:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478867
Longitud: 11.357206
Lämnings-ID: L1967:7146
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 381:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7146