Hällristning L1967:7127 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 2 människor, 1 fotsula, 1 fågel, 8 ringfigurer, 3 tjurhorn, 2 obestämbara figurer, 7 fragment, 2 avlånga fördjupningar, 1 ränna och 13 skålgropar. Skeppen är 24-61 cm l, 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, varav 1 med lurblåsare; 2 av dubbellinjetyp med spantstreck, varav 1 med lurblåsare. Människofigurer, 22 cm l, med helt uthuggen kropp, 1 är båtlyftare. Fotsulan är 21x9 cm och helt uthuggen. Fågeln är 21 cm l och av strecktyp. Ringfigurerna är 5-11 cm diam, varav 1 ring och 7 helt uthuggna plattor. Från 2 av dessa utgår "skaft", 4-7 cm l; från 1 utgår en fotsuleliknande huggning, 13x7 cm st; från 1 utgår en vinklad linje, 21 cm l; 2 är sammanbundna med en ränna, 9 cm l. Tjurhornen är 15x15 cm och 23x23 cm st. De obestämbara figurerna är 29x20 och 26x15 cm st. 1 är sammanbunden med 2 av ringfigurerna. Fragmenten är 3-20 cm l. De avlånga fördjupningarna är 11x3 cm och 22x4 cm st samt 0,5 cm dj. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj, 2 av dem är huggna i en spricka. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSV-sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om Raä nr 427:11."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.474283
Longitud: 11.363253
Lämnings-ID: L1967:7127
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 427:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7127