Hällristning L1967:7088 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,3x1,5 m (N-S), bestående av 5 skepp, 3 människor, 1 djur, 6 fragment och 14 skålgropar. Skeppen är 27-90 cm långa, 4 av enkillinjetyp varav 2 med bemanning samt 1 av djubbellinjetyp. Människorna är 24-26 cm långa, en med helt uthuggen kropp och hornprydd, en av strecktyp i adorantställning med händer, en konturhuggen fallisk med näbbhuvud och i adorantställning med händer. Djuret är 17 cm långt, tvåbent av strecktyp och med horn. Fragmenten är 9-32 cm långa. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5 cm djupa. 5 av dessa bildar en rad. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll. Ristningen var delvis täckt med gles stenpackning innehållande bränd lera, keramik och bränd sten. Hela ristningen ej avtäckt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m SÖ om RAÄ 446:1"
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449974
Longitud: 11.367194
Lämnings-ID: L1967:7088
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 446:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7088