Hällristning L1967:7080 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,3x0,2 m (N-S), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 28 cm l, enkellinjigt och med 3 bamanningsstreck. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,4 cm dj. Hällen är vittrad med otydliga spår av ytterligare skepp. Belägen på brant Ö-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll i Ö-sluttning av moränbunden bergshöjd. Skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m V om åkerkant vid en punkt 27 m S om en punkt mittför SV hörnet av impediment."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454291
Longitud: 11.339318
Lämnings-ID: L1967:7080
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 419:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7080