Hällristning L1967:7043 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 1 fotsula och 5 skålgropar. Skeppen är 36-69 cm l, av enkellinjetyp och med bemanningsstreck, det större 23-24 cm st. Fotsulan är 20x9 cm och konturhuggen. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på låg NÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll N om och nedanför mindre bergshöjd. Skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VSV om gångstig på en punkt 25 m SSÖ om skärning mot gränsmur. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.440599
Longitud: 11.320923
Lämnings-ID: L1967:7043
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 818:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7043