Hällristning L1967:6963 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,0 x 0,3 m st, bestående av 1 obestämbar figur, 80 cm lång och 25 cm hög, skeppsliknande figur med 2 bemanningsstreck. Hällristningen var imålad med röd färg vid besiktningen. I kanten av åkermarken Ö om hällen på träffades 2 flintavslag. Anmälan i samband med dokumentation 2003, av Vitlycke museum"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-delen av större Ö-och S-sluttande häll med buskvegetation, intill lermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m V om åkerkant och 13 m om annan åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.438809
Longitud: 11.383554
Lämnings-ID: L1967:6963
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 621:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6963