Hällristning L1967:6937 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,2x0,3 m, bestående av 2 skepp, 50 resp. 100 cm l. Der mindre är enkellinjigt med uppsvängda stävar, det större dubbellinjigt med dubbla uppsvängda stävar och 4 spantstreck, 2 vardera i för resp.akter. Linjerna är 1-3 cm br och intill 0,5 cm dj. Kraftigt vittrade men helt säkra."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttande avsats strax nedanför krön av bergklack med brant avslutning åt NV. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 9 m N om NV knuten av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.441422
Longitud: 11.433585
Lämnings-ID: L1967:6937
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 457:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6937