Hällristning L1967:6880 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x5 m (NÖ-SV), bestående av 4 hällristningsytor. Yta A: Hällristning, 0,4x0,1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 1,8 m V om yta A är: Yta B: Hällristning, 1,6x0,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp och 3 fragment. Skeppen är 34-60 cm l, 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov och med bemanningsstreck. Fragmenten är 12-29 cm l. 1,7 m S om yta B är: Yta C: Hällristning, 1,8x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 3 människor. 1 obestämbar figur, 3 fragment och 21 skålgropar. Skeppen är 28-83 cm l, varav 2 fragmentariska; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 1 av enkellinjetyp. Människofigurerna är 22-54 cm l, med helt uthuggen kropp; 1 har fallos, svärd, stor hand, tjocka vader och yxa. Den obestämbara figuren är 14x7 cm. Fragmenten är 6-13 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-2 cm dj. 2,5 m V om yta C är. Yta D: Skålgropsförekomst, 1,5x0,5 m (NV-SÖ), bestående av 7 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på krön och brant SV-sluttande häll. Bäckravin."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"52 m NV om Raä nr 427:4 och 42 m VSV om Raä nr 427:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.474569
Longitud: 11.362871
Lämnings-ID: L1967:6880
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 427:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6880