Hällristning L1967:6878 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x0,6 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 1 djur och 25 skålgropar. Skeppen är 28-38 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofiguren är 12 cm l, av strecktyp samt försedd med en pilbåge. Djuret är 11 cm l, fyrbent och av strecktyp. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 321-3948-2005) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NNV-sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SSÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.457313
Longitud: 11.398966
Lämnings-ID: L1967:6878
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 430:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6878