Hällristning L1967:6821 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 2 människor, 4 fragment och 9 skålgropar. Skeppen är 25-64 cm l, 9 av enkellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Ett av skeppen har 2 ben, 8 cm l. Människorna är 17-31 cm l, varav 1 med ringkropp och med svärd; 1 med helt uthuggen kropp. Fragmenten är 2-6 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr 321-4694-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt NNV-sluttande häll. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m NV om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.44859
Longitud: 11.371154
Lämnings-ID: L1967:6821
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 183:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6821