Hällristning L1967:6795 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällrsitning, 1,4x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 2 människor, 2 djur, 1 ringfigur, 1 plog, 3 obestämbara figurer, 1 fragment och 5 skålgropar. Skeppet är 48 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Djuren är 28 cm l, fyrbenta och av linjetyp med horn, oxar. Ringfiguren är 6 cm diam och har mittpunkt. Plogen är 18 cm l. De obestämbara figurerna är 16-46 cm l och 6-10 cm br. Fragmentet är 10 cm l. Skålgroparna är 1-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. Scener: Plöjningsscen bestående av 1 plog, 1 människa och 2 djur. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSÖ-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m ÖNÖ om Raä nr 19.1. 1 m NNV om vägkant."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454416
Longitud: 11.37151
Lämnings-ID: L1967:6795
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 19:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6795