Hällristning L1967:6794 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 1 djur, 1 ringkors, 6 spårstämplar, 5 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 41-93 cm l, 3 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 1 helt uthugget med bemanningsstreck. Djuret är 34 cm l, konturhugget och saknar bakben. Ringkorset är 17 cm diam. Spårstämplarna är 6x11 cm l och 8-11 cm br. Fragmenten är 5-9 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-4694-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SÖ-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m SV om Raä nr 54:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.445538
Longitud: 11.371803
Lämnings-ID: L1967:6794
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 54:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6794