Hällristning L1967:6684 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 ringfigur, 1 nätfigur, 4 fragment och 35 skålgropar. Skeppet är 42 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ringen är 9 cm diam. Nätfiguren är 32x20 cm. Fragmenten är 5-14 cm l. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på krön och SSÖ-sluttning av låg hällrygg. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m ÖNÖ om åkerkant + väg på en punkt 19 m NNV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.477162
Longitud: 11.357468
Lämnings-ID: L1967:6684
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 410:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6684