Hällristning L1967:6652 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1,7 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 ring, 1 obetsämbar figur och 44 skålgropar. Skeppet är 34 cm l, av enkellinjetyp. Ringen är 11 cm diam. Den obestämbara figuren är 22x14 cm och består av 3 halvcirklar och mellan dessa 5 små skålgropar. Figuren har avvikande huggningsteknik. Skålgropar, 43 runda, 2-8 cm diam och 0,5-2 cm dj; 1 avlång, 6x4 cm och 1 cm dj. 5 små skålgropar bildar en ring. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på flack V-sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m Ö om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.47743
Longitud: 11.361535
Lämnings-ID: L1967:6652
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 425:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6652