Hällristning L1967:6551 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x1,8 m (NV-SÖ), bestående av 10 skepp, 1 obestämbar figur, 6 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 41-108 cm l, 3 av enkellinjetyp; 4 helt uthuggna, varav 1 med bemanningsstreck; 3 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanning och spantstreck. (Raä dnr 321-4692-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på V-sluttande häll. Bergbrant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N om Raä nr 92:1. 10 m ÖNÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.470049
Longitud: 11.360562
Lämnings-ID: L1967:6551
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 92:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6551