Hällristning L1967:6548 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,9x4,6 m (Ö-V), bestående av 53 skepp, 4 djur, 3 människor, 1 fotsula, 5 ringfigurer, 2 lurar, 1 handfigur, 2 obestämbara figurer, 40 fragment, 9 rännor och 103 skålgropar. Skeppen är 25-120 cm l, 10 av dubbellinjetyp, därav 3 med spantstreck; 41 av enkellinjetyp, varav 24 med bemanningsstreck, därav 1 med lurblåsare och 1 med båglinjer, 1 har ett Y-format bemanningsstreck och från 1 skepp utgår en handfigur från stäven; 2 skepp är helt uthuggna med bemanningsstreck. Djuren är 29-38 cm l, alla fyrbenta, 3 av strecktyp och 1 med helt uthuggen kropp. 2 djur har ryttare. Människorna är 21-26 cm l, 1 helt uthuggen utan ben och med näbbhuvud; 1 med uthuggen ringkropp och med svärd; 1 med ringkropp och svärd. Fotsulan är 20x9 cm, konturhuggen. Ringfigurerna är 14-72 cm diam, varav 4 enkelringar, därav 1 fragmentarisk; 1 ring är med ränna förbunden med en skålgrop. Lurarna? är 15-17 cm l. Handfiguren är 41x21 cm och belägen i stäven på ett skepp. De obestämbara figurerna är 36x18 cm och 46x28 cm. Fragmenten är 4-50 cm l. Rännorna är 3-28 cm l, 5 av dem utgår ifrån skålgropar och 4 sammanbinder skålgropar. Skålgropar, 102 stycken är runda, 3-8 cm diam och 0,5-2 cm dj; 1 skålgrop är avlång, 13x6 cm och 1 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på Ö-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NV om åkerkant, på en punkt ?? m NÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454207
Longitud: 11.374423
Lämnings-ID: L1967:6548
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6548