Hällristning L1967:6500 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 1 korsfigur, 1 obestämbar figur, 2 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 33-51 cm l, 3 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 1 helt uthugget med bemanningsstreck. Korsfiguren är 10x9 cm. Den obestämbara figuren är 53x16 cm. Fragmenten är 7-11 cm. Skålgropen är 3 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr: 321-4696-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på S-sluttande häll. Skogsmark. Vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NNÖ om Raä nr 45:1. Omedelbart NV om markväg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.448915
Longitud: 11.377065
Lämnings-ID: L1967:6500
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 45:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6500