Hällristning L1967:6496 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,6 m (N-S), bestående av 2 människor, 1 skära, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Människorna är 16-58 cm långa med helt uthuggen kropp varav 1 voltigör med hornprytt näbbformat huvud, 1 stor hand, yxa och svärd samt fallisk. Skäran är 9x6 cm. Den obestämbara figuren är S-formad och 8x4 cm. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm djupa. Belägen på plan häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m SSÖ om RAÄ 63:1"
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450147
Longitud: 11.36741
Lämnings-ID: L1967:6496
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 63:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6496