Hällristning L1967:6491 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 fotsula och 6 skålgropar. Skeppen är 23-68 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck. Fotsulan är 25x10 cm, konturhuggen med sandalband. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 321-4696-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SV-sluttande häll. Skogsmark. Vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart NV om markväg och 55 m Ö om SÖ-hörn på villa."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.448782
Longitud: 11.376823
Lämnings-ID: L1967:6491
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 45:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6491