Hällristning L1967:6449 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,9x2 m (N-S), bestående av 2 skepp, 15 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 vagn, 2 hjulkors, 2 obestämbara figurer, 4 böjda linjer och 24 skålgropar. Skeppen är 53-70 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, varav 1 med grenklykestäv. Människofigurerna är 13-37 cm l, somliga med helt uthuggen kropp; 1 adorant; 1 körsven; 1 ev brudpar; samt 11 i procession. Djurfigurerna är 34-36 cm l, av strecktyp, varav 2 ingår i vagnscen och 1 har tjurhorn. Vagnen är 60 cm l, tvåhjulig med hästar, körsven och tömmar. Hjulkorsen är 20 cm diam, fyrekriga, ingår i vagnsfiguren. De obestämbara figurerna är 25x16 resp. 27x10 cm st, linjer. De böjda linjerna är 12-41 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 10 bildar en osymetrisk figur. (RAÄ dnr 326-4306-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 5x1,5 m, bestående av 1 vagn, 4 skepp, 5 människofigurer och minst 10 älvkvarnar. Vagnen är 85 m l och 55 cm h, belägen längst upp på ristningsytans övre del. Skeppen är 40-60 m l. Människofigurerna är 15-45 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Ca 17 m Ö härom är ytterligare en hällristning, Tossene 77:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot S sluttande berg, ovanför gårdstomt. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17, 5 m VNV om Tossene 77:1 och 10 m NNV om bostadshus NÖ-hörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416459
Longitud: 11.376001
Lämnings-ID: L1967:6449
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 77:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6449