Hällristning L1967:6446 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x0,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 djur, 3 fragment och 13 skålgropar. Djuret är 42 cm l, fyrbent och av strecktyp. Fragmenten är 6-16 cm l. Skålgropar, 12 runda, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj; 1 avlång, 8x5 cm och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-3948-2005) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på hällavsats mot höger. Gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om NÖ-hörn på ladugård."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.459034
Longitud: 11.402015
Lämnings-ID: L1967:6446
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6446