Hällristning L1967:6434 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x3 m (NNV-SSÖ), bestående av 12 skepp, 2 djurfigurer, 2 fotsulor, 2 ringkors, 5 obestämbara figurer, 8 fragment och 39 skålgropar. Skeppen är 33-88 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfigurerna, fåglar, är 14-23 cm l. Fotsulorna är 24 cm l och 8-10 cm br, konturhuggna och parställda. Ringkors, 1 runt, 28 cm diam; 1 ovalt, 35x26 cm. De obestämbara figurerna är 22-47 cm l och 5-19 cm br. Fragmenten är 7-58 cm. Skålgroparna är 3-10 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på S-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNV om väg, på en punkt 43 m NÖ om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454334
Longitud: 11.37116
Lämnings-ID: L1967:6434
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6434