Hällristning L1967:6433 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,8x2,6 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 1 människa, 2 ringar, 1 yxa, 1 kors, 1 uthuggen yta, 3 obestämbara figurer, 20 fragment och 13 skålgropar. Skeppen är 17-49 cm l, av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck. Människan är 34 cm l, helt uthuggen. Ringarna är 17-44 cm diam, båda enkla och fragmentariska. Yxan är 36 cm l. Korset är 7x6 cm. Den uthuggna ytan är 11x4 cm. De obestämbara figurerna är 25-67x15-39 cm. En av dem utgår från ett skepp. Fragmenten är 5-27 cm. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr 321-4694-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SÖ-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"43 m SSV om mur, på en punkt 40 m VSV om tomthörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.445852
Longitud: 11.373193
Lämnings-ID: L1967:6433
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6433