Hällristning L1967:6414 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,6x1,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp, 3 djur, 2 tjurhorn, 1 obestämbar figur, 4 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är 24-88 cm l, 2 av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck; 4 av enkellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck. Djuren är 19-26 cm l, 1 av strecktyp och fyrbent; 2 helt uthuggna "havande" och fyrbenta. Tjurhornen är 28-41 cm l och 25-29 cm br. Den obestämbara figuren är 71x22 cm. Fragmenten är 20-41 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på brant Ö-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö-sluttning. 67 m NV om uthushörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.47763
Longitud: 11.353399
Lämnings-ID: L1967:6414
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 100:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6414