Hällristning L1967:6413 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x1,3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 1 fragment och 9 skålgropar. Skeppen är 26-73 cm l, av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 23-38 cm l, konturhuggna, varav 1 fragmentarisk. Fragmentet är 11 cm l. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr: 321-4692-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSÖ-sluttande häll. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNV om Raä nr 104:3."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.472983
Longitud: 11.368778
Lämnings-ID: L1967:6413
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 104:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6413