Hällristning L1967:6381 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x1,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 13 skepp, 12 fragment och 16 skålgropar. Skeppen är 18-74 cm l, 2 av dubbellinjetyp; 11 av enkellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck. Fragmenten är 6-28 cm l. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på ÖNÖ-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SV om stenmur. 31 m SÖ om infartsväg. Rakt S om hushörn (V)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454651
Longitud: 11.373927
Lämnings-ID: L1967:6381
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6381