Hällristning L1967:6378 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x4,3 m (N-S), bestående av 4 skepp, 4 ringfigurer, 1 människofigur, 1 benpar, 1 obestämbar figur, 6 fragment och 16 skålgropar. Skeppen är 23-132 cm l, av enkellijetyp, varav 1 med bemanning. Ringfigurerna är 43-132 cm diam, varav 1 enkelring; 1 ring med en eker och mittpunkt; 1 ring med 8 ekrar och ett uthugget nav, 13 cm diam, i mitten; 1 fragmentarisk ringfigur med två koncentriska ringar med ekrar och nav. Människofiguren är 50 cm l, helt uthuggen med korta ben. Benparet är 11 cm l. Den obestämbara figuren är 38x28 cm stor, kan föreställa ett par tjurhorn? Fragmenten är 6-37 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr 321-4692-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på brant V-sluttande häll. Bergbrant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.469942
Longitud: 11.360441
Lämnings-ID: L1967:6378
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 92:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6378