Hällristning L1967:6377 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 14 människofigurer, 1 Y-formad figur, 1 ythuggen figur och 15 skålgropar. Skeppen är 22-137 cm l, varav 1 ofullständigt av enkellinjetyp och 4 av dubbellinjetyp, alla med bemanning, 3 med djurhuvudstävar. Människofigurerna är 13-59 cm l, 8 fullständiga, 6 påbörjade, alla ythuggna. De 2 största med svärd, fallos, skrotum och "hästsvans". 5 fullständiga och 5 påbörjade människofigurer bildar tillsammans med 8 skålgropar (påbörjade människor, huvuden) en lång procession. Y-formade figuren är 11 cm l. Ythuggna figuren är 14 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Två lätt ovala ligger i en spricka, 8 st ingår i procession med människor. En stängselstolpe är mitt på hällen. Belägen på svagt NNV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4305-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,8x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 8 människofigurer och 12 skålgropar. För utförligare beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Glest buskage."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om åkerkant. 13 m NÖ om grusväg. 1,5 m NÖ om ledningsstolpe med elskåp."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41552
Longitud: 11.38158
Lämnings-ID: L1967:6377
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 82:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6377