Hällristning L1967:6375 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10x5 m (N-S), bestående av 33 skepp, 17 djur, 6 människor, 4 ringfigurer, 1 spårstämpel, 3 rännor, 2 obestämbara figurer, 33 fragment och 45 skålgropar. Skeppen är 10-178 cm l, 7 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 9 av dubbellinjetyp, varav 8 med bemanningsstreck, därav 2 med spantstreck och 1 med en människa ombord; 15 helt uthuggna, varav 12 med bemanningsstreck, därav 1 med lurblåsare. Människorna är 16-31 cm l, med helt uthuggen kropp, 2 är falliska och 1 står i ett skepp. Djuren är 11-40 cm l, alla fyrbenta, 13 med helt uthuggen kropp, varav 1 fragmentariskt; 4 djur är av strecktyp. Ringfigurerna är 11-28 cm diam, därav 2 ringkors och 2 enkla ringar. Spårstämpeln är 10x8 cm. Rännorna är 8-19 cm l. 1 sammanbinder 2 skålgropar och 2 utgår från skålgropar. De obestämbara figurerna består av 2 linjer, 113-143 cm l, vilka tidigare tolkats som svärd. Fragmenten är 4-43 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr 321-3948-2005) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SV-sluttande häll. Skogsmark och intill gravfält."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456448
Longitud: 11.38902
Lämnings-ID: L1967:6375
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 28:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6375