Hällristning L1967:6332 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x1,3 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 människoliknande figur (som är överhuggen av 2 skepp), 1 spiral, 4 små linjer och 8 älvkvarnar. Skeppen är 17-75 cm l. Människoliknande figuren är 60 cm l. Spiral 18 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Ristningen är delvis otydlig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"10 m VNV om åker och 3 m V om stengärdesgård (N-S). 20 m SSV om väg till Valla Västergård. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449788
Longitud: 11.380924
Lämnings-ID: L1967:6332
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 44:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6332