Hällristning L1967:6312 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,5 m (N-S), bestående av 9 skepp, 1 människa, 5 fotsulor, 1 obestämbar figur, 7 fragment, 1 ränna och 11 skålgropar. Skeppen är av enkellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck, därav 1 med lurblåsare. Människan är 21 cm l, av strecktyp, bågskytt? Fotsulorna är 18-27 cm l och 8-11 cm br, varav 1 helt uthuggen, 4 konturhuggna varav 2 parställda. Den obestämbara figuren är 15x7 cm och Y-formad. Fragmenten är 6-19 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ränna, 4 cm l, utgår från en skålgrop. (Raä dnr 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. Belägen på SSV-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m NNV om hushörn (NV)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.477172
Longitud: 11.353894
Lämnings-ID: L1967:6312
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 99:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6312